Lid worden

Home / Lid worden

Via je lidmaatschap heb je toegang tot de diverse activiteiten en voordelen die je eigen comitato je biedt. Daarnaast ben je als lid van Dante Alighieri welkom bij de lezingen e.d. van de andere comitati in Nederland.

Nieuwe leden zijn van harte welkom bij Dante Alighieri Twente. De contributie bedraagt € 40,00 per kalenderjaar, of € 20,00 voor ondersteunende leden met recht op één gratis activiteit per jaar. Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd tot wederopzegging. Voor de betaling van de contributie ontvang je een betaalverzoek van onze penningmeester.

Wil je persoonlijk kennismaken? Je bent welkom op een van onze bijeenkomsten. Je mag altijd een keer gratis komen kijken, dat verplicht je tot niets. Kijk in onze agenda voor informatie over de inhoud en data van onze komende bijeenkomsten en vermelding van de locatie waar de activiteit plaatsvindt.

Lid worden kan ter plaatse of door het sturen van een email naar info@dantetwente.nl met vermelding van naam, telefoonnummer en adresgegevens.