Privacybeleid

Home / Privacybeleid

De vereniging heeft met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te maken omdat we een ledenadministratie voeren. We voeren ook een financiële administratie en ook daarin kunnen persoonsgegevens voorkomen (bijvoorbeeld bankrekeningnummers van leden of leveranciers). De vereniging heeft de nodige maatregelen getroffen om aan de AVG te voldoen en om de privacy van onze leden te blijven waarborgen.